ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 “ชุมชนที่มีสุขภาพดี”

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

📌 ตรวจสุขภาพพื้นฐาน สำหรับผู้สูงอายุ❗(60 ปีขึ้นไป)
...เพื่อชุมชนที่มีสุขภาพดี
.
HA กิจกรรมตรวจสุขภาพ Hope & Healthy พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
BC #138 ชุมชนที่มีสุขภาพดี

🗓️ วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 2565
⏰ เวลา 12:00 - 13:30 น.
⛑️ ณ อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

🩺 ตรวจสุขภาพพื้นฐาน ฟรี ❗
⏩ วัดความดัน
⏩ ประเมินความเสี่ยงโรค
⏩ รับคำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพ
ฯลฯ