มูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ ร่วมกับ เมืองพัทยา ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลครอบครัวการกุศล ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

มูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ ร่วมกับ เมืองพัทยา ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลครอบครัวการกุศล ประจำปี 2565

โดยมีท่านนายกเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ได้เป็นเกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลครอบครัวการกุศลในครั้งนี้

ซึ่งเป็นโครงการ ที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดอย่างต่อเนื่องในทุกปี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาในชุมชน และมีเครือข่ายชมรมฟุตบอลทั่วประเทศ มีความมุมานะ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง สู่การเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และก้าวไปสู่การเป็นตัวแทน สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ส่งเสริมพัทยาเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และ เมือง MICE City โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)