HA TEEN เดือน สิงหาคม แนะแนวการศึกษา EP.2

HA TEEN เดือน สิงหาคม
แนะแนวการศึกษา EP.2

Road to University
เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย
____________________________
เพราะการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ จะทำให้การตัดใจง่ายขึ้น และได้รับสิ่งดีที่สุด

🚙 พบกับ เส้นทางที่จะทำให้น้อง ๆ
ได้รู้จักมหาวิทยาลัยท็อปในประเทศไทยและรู้จักรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยมากกว่า 19 แห่ง ที่จะมาให้ข้อมูลที่สำคัญ แบบอัดแน่น เช่น คณะที่โดดเด่น รูปแบบการเรียน ไลฟ์สไตล์ของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นต้น
___________________________
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

🖥️ Online ผ่าน Zoom
☀️ วันเสาร์ที่ 28 ส.ค. 2021
☀️ เวลา 13:00-15:00 น.

🖱️ลงทะเบียนฟรี !
https://forms.gle/pU9TRcBCGGMLAgXn7

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
08 4772 9232 (พี่เบญ)