บรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์โดย”มอบดอกไม้” ให้ผู้สูงอายุ แทนการรดน้ำดำหัว

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

บรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์โดย"มอบดอกไม้" ให้ผู้สูงอายุ แทนการรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย ในยุค New normal
และกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ ณ บริเวณด้านหน้าห้องกำแพงเพชร ชั้น 6 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์