นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และมูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ ได้ร่วมประชุมหารือในการจัดโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และมูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ ได้ร่วมประชุมหารือในการจัดโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2563
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น