กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2563

มูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ ได้กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ( KICE ) ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม การบรรยายให้ข้อคิดการดำเนินชีวิต การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการสำหรับทุกกลุ่มช่วงวัย การแสดงดนตรี โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ รวมถึงกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการให้มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์ โดยเปิดรับสมาชิก อาสาสมัครของมูลนิธิฯ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วย

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ : คุณศิวพร โทร. 09 5081 0322, 09 4889 7244