สัมมนา/อบรม

HOPE ACADEMY

มูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ (Hope Academy Foundation) จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาที่ร่วมกันทำงานด้านจิตอาสาเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนานก่อนที่จะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา ทักษะการฝึกอบรม การนำสันทนาการ และทักษะการกีฬาแก่บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ให้สามารถนำทักษะและองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและพัฒนาทักษะความสามารถทุกด้านแก่เด็กและเยาวชน

OPEN HOUSE HA CLUB

POWER OF STORY อัศจรรย์การเล่าเรื่อง

สร้างโปรไฟล์ดีๆที่โลกรอ

สร้างโปรไฟล์ดีๆที่โลกรอ Part 2

SUCCESS STORY แนวความคิดพิชิตยอดขาย

สร้างตลาดออนไลน์ให้ปัง ดังแบบไม่ตั้งตัว

เทคนิคการสร้างความประทับใจแรก

STROKE SEMINAR "เรียนรู้เรื่องหัวใจพิชิตใกล้ตัว"

ENGLISH พูดได้ ง่ายนิดเดียว

เปิดประสบการณ์ เพิ่มความชื่นชอบ...ให้เป็นธุรกิจที่ใช่

Office Syndrome ภัยเงียบ ภัยร้าย
จาก Lifestyle ของคุณ

การสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองด้วย
Mindset Skillset & Toolset Success

ADHD "ป่วนอุตลุด คุณหยุดได้"

ผู้นำ 4.0

OPEN HOUSE HA CLUB

รู้...เท่าทัน...กฏหมายออนไลน์และคอมพิวเตอร์

โลกส่วนตัวของหนู...ใครรู้ได้
AUTISTIC SPECTRUM

40 ยังแจ๋ว ดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างไร

อายุน้อย 100 ล้าน

วางแผนเกษียณมนุษย์ ยุค 4.0

DEFENSE MECHANISMS

POWERFUL OF LISTENING ฟังเปลี่ยนชีวิต

SUCCESS STORIES
สร้างแรงบันดาลใจนการใช้ชีวิตจนสำเร็จ

ไม่ได้ทำงานประจำ ทำประกันสังคมได้หรือไม่?

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Hope Academy ทำให้สังคมไทยดีขึ้น